Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy jest organizowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Uczestnicy trzeciego etapu konkursu, którzy w finale uzyskali nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia, otrzymują tytuł LAUREATA.

Uczestnicy trzeciego etapu konkursu, którzy w finale wojewódzkim uzyskują co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia otrzymują tytuł  FINALISTY.

Regulamin konkursu –  szkoła podstawowa.

1. 2016/2017 –  Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego otrzymali:

Ważna Hanna, Gas Michał, Sanowski Filip, Markowska Aleksandra, Ratajczak Szymon, Śliwińska Barbara